نرخ رضایت مندی

در سال 2019 مجله بلومبرگ آلمان رغیب اصلی مجله فوربس نرخ رضایت مندی در قبرس را 7/5 از 10 اعلام کرد . این موضوع در حالیست که نرخ رضایت مندی در آلمان 7 و در ترکیه 4 است.