بریتانیایی ها برای شهروندی اتحادیه اروپا کجا ملک می خرند؟

بریتانیایی ها برای شهروندی اتحادیه اروپا در کجا ملک می خرند؟

همزمان با کاهش امیدها نسبت به حصول توافق تجاری پس از برگزیت میان اتحادیه اروپا و بریتانیا تعداد کارآفرینان و ثروتمندان این کشور که با هدف حفظ شهروندی اتحادیه اروپا به خرید تابعیت از طریق سرمایه گذاری روی آورده اند، روندی صعودی به خود گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری و مهاجرت استونز اعلام کرده که در مقایسه با سال گذشته میلادی تعداد درخواست های اخذ تابعیت قبرس و یونان از سوی دارندگان گذرنامه های بریتانیایی به ترتیب 50 و 30 درصد افزایش یافته است.

رویترز در دسامبر گذشته گزارش داده بود که تعدادی از اعضای حزب محافظه کار بریتانیا و از طرفداران خروج این کشور از اتحادیه اروپا در صف درخواست کنندگان اخذ تابعیت قبرس قرار دارند.

در قبرس اعطای حق اقامت، صدور ویزای بلند مدت سفر در داخل اتحادیه اروپا و ارائه فرصت اخذ تابعیت از طریق سرمایه گذاری است.